St.-Caeciliakoor
van de parochie St.-Servatius uit Vaesrade

welkom              informatie              agenda              geschiedenis              foto's              links
   

 

 

 

 

 

 

 

St.-Caeciliakoor van de parochie St.-Servatius uit Vaesrade - gemeente Nuth.

 

caeciliakoor-vaesrade.nl


 

 


Kerkelijk Zangkoor St.-Caecilia
organist-dirigent: Guy Hoenen

het bestuur wordt gevormd door
Gertie Florakx, voorzitter
Lia Rutzerfeld, secretaris
e-mail: rmgrutzerfeld@onsbrabantnet.nl
Martha Hendriks, penningmeester

 

 

 

 

 

       

 

         
 

fotografie en webdesign:  Guy Hoenen