St.-Caeciliakoor
van de parochie St.-Servatius uit Vaesrade

welkom              informatie              agenda              geschiedenis              foto's              links

 

In november 1971 deed pastoor Th. Gijskens vanaf de preekstoel een oproep aan de kerkgangers om het zangkoor, dat toen een dieptepunt bereikte, nieuw leven in te blazen. Hierbij deed hij vooral een beroep op de vrouwen, voornamelijk voor de opluistering van de rouw- en trouwdiensten.  Leo Crapels, die voorheen het mannenkoor onder zijn hoede had, werd benaderd om voor de zoveelste keer het zangkoor uit het slop te halen.  Hij zegde toe, mits zich genoeg leden zouden melden.

Op 29 november was pastoor Gijskens met geďnteresseerden bijeen in café Jan Ligthart. Nog voordat de vergadering uit elkaar ging werd er een stencil gemaakt die huis aan huis bezorgd werd.  Er meldden zich 4 heren en 16 dames aan als koorlid. Hiermee was het Gemengd Kerkelijk Zangkoor een feit.  Op 24 december 1971, tijdens de Nachtmis, kon het koor voor het eerst optreden.

Het koor in 1975:

In november 1981 werd het 10-jarig bestaan gevierd:

 

en het 12˝-jarig jubileum werd gevierd met een receptie:

In 1987 werd de taak van Leo Crapels overgenomen door de heer Jan Bisschops. 
In januari 1996 gaf deze zijn taak als dirigent/organist over aan de heer Guy Hoenen uit Landgraaf.

In dat jaar vierde het koor het 25-jarig bestaan:

Op 15 augustus 2006 werd Steven van Kempen benoemd tot opvolger van Guy Hoenen. 
Van 1 juli 2007 tot augustus 2008 was Pierre Gerits organist-dirigent.
Sinds oktober 2008 was Elvi Severens organist-dirigent van het kerkelijk zangkoor
Op 4 april 2015 stopte Elvie Severens als organist-dirigent.  Haar opvolger werd Guy Hoenen, die, na ongeveer 9 jaar na zijn vertrek, weer tijd kreeg om zijn taak te hervatten.


 

andere foto's van het koor in vroeger jaren: